Styrelse & Kontakt

Sök på "Bergsfogden"

Styrelse

&

Kontakt

Se regler för att låna lokalen samt utrustning & inventarier nedan på sidan.

Lokalen & Bytesrummet

är sommarstängda

19/6 - 20/8 2023

Protokoll från Årsmötet 2023

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Bytesrummet är öppet

på söndagar 14.00 - 16.00


Se regler nedan på sidan.

Styrelse 2023

Pär Hårdberg (Ordförande)

Alejandra Cisternas (Kassör)

Peter v Backhoff (Sekreterare)

Daniel Torarp (Ledamot)

Simon Carlgren (Ledamot)


Gunilla Edemo (Ersättare)

Elly Engstedt (Ersättare)

Therese Martinsson (Ersättare)Alejandra Cisternas, lokalansvarig samlingslokalen

Pär Hårdberg, lokalansvarig bytesrummet

Peter v Backhoff, lokalansvarig verkstan

Protokoll från Bomöten

Regler för Bytesrummet

Regler för att låna Samlinglokalen

Utrustning & Inventarier

i samlingslokalen