Boka lokalen

Bytesrummet är öppet

på söndagar 14.00 - 16.00


Se regler nedan på sidan.

Regler för Bytesrummet

Boka

lokalen

Lokalen är öppen

för bokning

För att boka/hyra lokalen gäller bl.a. följande;


Lokalen får endast bokas/hyras av personer som är över

18 år samt är hyresgäster inom LH Bergsfogdens område (Fogdevägen, Bergsrådsvägen, Bergsrådsgränd samt Viskagränd).

Även lokala ideella föreningar i närområdet kan boka lokalen.


Hyra för lokalen är 300:- sek

Deposition för bokning av lokalen är 500:- sek.

Depositionen betalas vid bokningen av lokalen.


Eventuell avbokning skall ske senast en vecka (7 dagar) före bokningstillfället.

Vid senare avbokning skall hyra ändå betalas för bokningstillfället.


Den som bokar/hyr lokalen förbinder sig att ha egen gällande hemförsäkring med ansvarstillägg.


För fullständiga regler se "Allmänna Bestämmelser"

Verkstan behöver inte bokas i förväg.

Kontakta styrelsen för access

Bestämmelser för att låna lokalen samt utrustning & inventarier nedan på sidan.

Allmänna Bestämmelser

för att boka/låna Samlinglokalen

Utrustning & Inventarier

i samlingslokalen