Boka lokalen

Bytesrummet är öppet

på söndagar 14.00 - 16.00


Med enstaka undantag, vilka meddelas i facebook-gruppen


Se regler nedan på sidan.

Regler för Bytesrummet

Boka

lokalen

Lokalen och Bytesrummet

är sommarstängda

17/6 - 19/8

För att boka/hyra lokalen gäller bl.a. följande;


Lokalen får endast bokas/hyras av personer som är över

18 år samt är hyresgäster inom LH Bergsfogdens område (Fogdevägen, Bergsrådsvägen, Bergsrådsgränd samt Viskagränd).

Även lokala ideella föreningar i närområdet kan boka lokalen.


Hyra för lokalen är 300:- sek

Deposition vid bokning av lokalen är 500:- sek.

Hyran betalas vid bokningen av lokalen.

Depositionen betalas när nycklarna hämtas.

Depositionen återbetalas när nycklarna återlämnas om inget hinder föreligger.


Eventuell avbokning skall ske senast en vecka (7 dagar) före bokningstillfället.

Vid senare avbokning skall hyra ändå betalas för bokningstillfället.


Den som bokar/hyr lokalen förbinder sig att ha egen gällande hemförsäkring med ansvarstillägg.


För fullständiga regler se "Allmänna Bestämmelser"

Verkstan behöver inte bokas i förväg.

Kontakta styrelsen för access

Bestämmelser för att låna lokalen samt utrustning & inventarier nedan på sidan.

Allmänna Bestämmelser

för att boka/låna Samlinglokalen

Utrustning & Inventarier

i samlingslokalen